Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.14, godz. 22:06
kontakt
MAXIPIZZ

Komunikaty

12/12/19 23:30 MAXIPIZZA S.A.: Zawarcie dwóch umów ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży
23:26 MAXIPIZZA S.A.: Wniesienie przez Emitenta protestu od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPSW.02.05.00 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.
06/12/19 14:32 MAXIPIZZA S.A.: Informacja o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPSW.02.05.00 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.
21/11/19 23:21 MAXIPIZZA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
19:53 MAXIPIZZA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
18:47 MAXIPIZZA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
16:40  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (25/2019) Zwołanie NWZ na dzień 18.12.2019 r.
16:32 MAXIPIZZA S.A.: Zwołanie NWZ Maxipizza S.A. na dzień 18.12.2019 r.
20/11/19 23:35  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (24/2019) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana Statutu Spółki
14/11/19 22:14  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (23/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 r.
27/09/19 20:39  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (22/2019) Podpisanie z biegłym rewidentem umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2019, 2020 i 2021.
13/09/19 20:37  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (21/2019) Zakończenie subskrypcji akcji serii I
12/09/19 19:11 MAXIPIZZA S.A.: Objęcie emisji akcji serii I
14/08/19 19:37  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (20/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 r.
26/07/19 21:10  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (19/2019) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
baner_SCANER_920X112_10.jpg