Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.12, godz. 05:44
kontakt
MABION

Komunikaty

09/12/19 11:33 MABION S.A.: Uzyskanie zgody NCBiR na wydłużenie terminu realizacji projektu badawczego
06/12/19 15:21 MABION S.A.: Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki
02/12/19 11:07 MABION S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 listopada 2019 r.
29/11/19 15:48 MABION S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2018
15:30 MABION S.A.: Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 29 listopada 2019 r.
18/11/19 14:35  brak uprawnień MABION SA (1/2019) Mabion Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
13:55 MABION S.A.: Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
14/11/19 17:26 MABION S.A.: MABION S.A. formularz raportu kwartalnego
11/11/19 18:25 MABION S.A.: Złożenie odpowiedzi w ramach drugiego wniosku rejestracyjnego Spółki dotyczącego leku MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków
10/11/19 12:45 MABION S.A.: Złożenie odpowiedzi na drugą rundę pytań w procedurze rejestracyjnej leku MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków
30/10/19 16:00 MABION S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 29 listopada 2019 r. wraz z projektami uchwał
23/10/19 10:23 MABION S.A.: Wyznaczenie spotkania BPD Typu 3 z amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 na terytorium USA.
21/10/19 20:06  brak uprawnień Mabion uzgodnił z EBI warunki udzielenia kredytu do 30 mln euro
19:58 MABION S.A.: Uzgodnienie warunków oraz podjęcie decyzji o zawarciu dokumentacji finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
15/10/19 09:41  brak uprawnień Mabion będzie skupiać się w '20 m. in. na zmianie skali produkcji MabionCD20 (wywiad)
baner_SCANER_920X112_10.jpg