Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.21, godz. 11:10
kontakt
LUG

Komunikaty

14/08/19 20:26  brak uprawnień LUG SA (12/2019) Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2019 roku
26/07/19 18:44 LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał i narastająco za I półrocze 2019 roku
25/07/19 11:18  brak uprawnień LUG SA (11/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2019 roku
22/07/19 15:27 LUG S.A.: Otrzymanie korekty zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu LUG S.A. poniżej progu 10%
10/07/19 15:51 LUG S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu LUG S.A. poniżej progu 10%
05/07/19 17:13 LUG S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% głosów na walnym zgromadzeniu
28/06/19 19:23  brak uprawnień LUG wypłaci 14 groszy dywidendy na akcję
19:04  brak uprawnień LUG SA (10/2019) Powołanie osób nadzorujących LUG S.A. na nową kadencję
18:33  brak uprawnień LUG SA (9/2019) Decyzja Walnego Zgromadzenia LUG S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 rok
18:25 LUG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ LUG S.A. w dniu 28.06.2019r.
18:06  brak uprawnień LUG SA (8/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. z dnia 28.06.2019 r.
31/05/19 21:07  brak uprawnień LUG SA (7/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
20:58 LUG S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
08:32  brak uprawnień LUG chce wypłacić 14 groszy dywidendy na akcję
30/05/19 22:45  brak uprawnień LUG SA (6/2019) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018
baner_SCANER_920X112_10.jpg