Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.06, godz. 15:36
kontakt
KRUSZWIC

Komunikaty

27/07/20 15:29 KRUSZWICA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ.
20/07/20 14:58 KRUSZWICA: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.
16/07/20 13:25 KRUSZWICA: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.
29/06/20 16:03 KRUSZWICA: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.
29/05/20 17:08 KRUSZWICA: KRUSZWICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/20 09:38 KRUSZWICA: Uchwała Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu ZT "Kruszwica" S.A. co do przeznaczenia zysku za 2019 rok.
19/05/20 13:44  brak uprawnień Kruszwica chce wypłacić 2,8 zł dywidendy na akcję za '19
13:37 KRUSZWICA: Uchwała Zarządu ZT "Kruszwica" S.A. w sprawie podziału zysku za 2019 rok.
12/05/20 10:06 KRUSZWICA: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku
30/04/20 17:30 KRUSZWICA: KRUSZWICA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:19 KRUSZWICA: KRUSZWICA formularz raportu rocznego
28/04/20 12:59 KRUSZWICA: Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Wybór Członka Komitetu Audytu.
10:34 KRUSZWICA: Powołanie osób zarządzających ZT "Kruszwica" S.A. na kolejną kadencję
09/04/20 16:39 KRUSZWICA: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
18/03/20 11:00 KRUSZWICA: Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki
baner_SCANER_920X112_10.jpg