Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.30, godz. 21:39
kontakt
KREDYTIN

Komunikaty

27/11/20 17:37 KREDYT INKASO S.A.: Powołanie osób nadzorujących
17:31 KREDYT INKASO S.A.: treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 listopada 2020 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.
09:12 KREDYT INKASO S.A.: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 §6 kodeksu spółek handlowych.
26/11/20 21:55 KREDYT INKASO S.A.: KREDYT INKASO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/11/20 17:37 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie dotyczącego pozwu Spółki o zapłatę przeciwko byłym menedżerom spółki i podmiotom powiązanym z tymi osobami.
23/11/20 15:25 KREDYT INKASO S.A.: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2020 r. i kończącego się 31 marca 2021.
19/11/20 17:46 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o dokonaniu likwidacji funduszy Lumen
15:00 KREDYT INKASO S.A.: Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 listopada 2020 r.
12/11/20 11:44 KREDYT INKASO S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.
09/11/20 16:58 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 listopada 2020 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
07:56 KREDYT INKASO S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 listopada 2020
03/11/20 07:05  brak uprawnień Kredyt Inkaso liczy na zysk w tym roku obrotowym, większej podaży NPL spodziewa się w II poł. '21 (wywiad)
30/10/20 17:49 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał oraz istotne dokumenty, które mają być przedmiotem walnego zgromadzenia.
16/10/20 20:36 KREDYT INKASO S.A.: KREDYT INKASO S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/10/20 15:39 KREDYT INKASO S.A.: zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2020 r. i kończący się 31 marca 2021 r
baner_SCANER_920X112_10.jpg