Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.19, godz. 13:53
kontakt
KOMPUTRO

Komunikaty

14/10/19 16:29 KOMPUTRONIK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A.
08/10/19 14:28 KOMPUTRONIK S.A.: Treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.
04/10/19 16:13 KOMPUTRONIK S.A.: Informacja nt. wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia określonych czynności rewizji finansowej.
02/10/19 21:05 KOMPUTRONIK S.A.: Zawarcie aneksów do umów dotyczących finansowania bankowego.
01/10/19 19:02 KOMPUTRONIK S.A.: Zawarcie aneksów do umów dotyczących finansowania bankowego.
12:25 KOMPUTRONIK S.A.: Treść uchwały podjętej po wznowieniu obrad przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.
30/09/19 19:30 KOMPUTRONIK S.A.: Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A.
24/09/19 12:56 KOMPUTRONIK S.A.: Zawarcie aneksu do umów kredytowych oraz do umowy o limit na gwarancje przez Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.
20/09/19 16:58 KOMPUTRONIK S.A.: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia określonych czynności rewizji finansowej
16:24 KOMPUTRONIK S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.
16:15 KOMPUTRONIK S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.
19/09/19 19:21 KOMPUTRONIK S.A.: Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A.
18/09/19 16:10 KOMPUTRONIK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w zw. z upoważnieniem do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A.
17/09/19 07:33 KOMPUTRONIK S.A.: Decyzja znaczącego akcjonariusza w sprawie sposobu głosowania podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. w zakresie planowanych działań w kierunku możliwej emisji akcji lub obligacji zamiennych na akcje
05/09/19 15:56 KOMPUTRONIK S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg