Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.27, godz. 11:08
kontakt
KINOPOL

Komunikaty

21/05/20 07:26 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/20 12:56 Kino Polska TV S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
24/04/20 18:27 Kino Polska TV S.A.: Informacje o szacunkowym wpływie pandemii koronawirsua na Grupę Kapitałową Kino Polska TV S.A.
23/04/20 12:08 Kino Polska TV S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
16/04/20 22:19 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
22:11 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz raportu rocznego
28/03/20 14:14 Kino Polska TV S.A.: Zmiana terminu przekazania raportów okresowych
12/03/20 13:41 Kino Polska TV S.A.: Zmiana terminu przekazania raportów okresowych
27/02/20 14:41 Kino Polska TV S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
14:28 Kino Polska TV S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 27 lutego 2020 r.
14:09 Kino Polska TV S.A.: Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 27 lutego 2020 r.
17/02/20 12:06 Kino Polska TV S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A zwołanego na dzień 27 lutego 2020 r.
31/01/20 10:06 Kino Polska TV S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.
09:17 Kino Polska TV S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
22/01/20 10:36 Kino Polska TV S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg