Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.22, godz. 01:21
kontakt
KINOPL

Komunikaty

21/08/19 22:00 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/07/19 11:32 Kino Polska TV S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
16/07/19 17:01 Kino Polska TV S.A.: Wstępne wyniki finansowe jednostki zależnej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r.
24/06/19 18:32 Kino Polska TV S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
18:06  brak uprawnień Kino Polska TV wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję
18:03 Kino Polska TV S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
17:58 Kino Polska TV S.A.: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
29/05/19 14:05 Kino Polska TV S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.
16/05/19 17:41 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/04/19 16:09 Kino Polska TV S.A.: Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Kino Polska TV S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2018
05/04/19 15:04  brak uprawnień Zarząd Kino Polska TV rekomenduje 0,3 zł dywidendy na akcję
14:54 Kino Polska TV S.A.: Wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok 2018
21/03/19 20:38 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:36 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz raportu rocznego
18/03/19 18:42  brak uprawnień Emitel i Telewizja Polska rozpoczynają wspólną promocję MUX-8
baner_SCANER_920X112_10.jpg