Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.03, godz. 17:07
kontakt
KINOPL

Komunikaty

30/07/20 15:50 Kino Polska TV S.A.: Zgłoszenie wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A zwołanego na dzień 21 sierpnia 2020 r.
23/07/20 14:57 Kino Polska TV S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.
02/07/20 17:39 Kino Polska TV S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Kino Polska TV S.A.
17:33 Kino Polska TV S.A.: Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Kino Polska TV S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2019
01/07/20 17:31 Kino Polska TV S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej
24/06/20 15:05  brak uprawnień Zarząd Kino Polska TV rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2019 r. na kapitał zapasowy
14:53 Kino Polska TV S.A.: Wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok 2019
21/05/20 07:26 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/20 12:56 Kino Polska TV S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
24/04/20 18:27 Kino Polska TV S.A.: Informacje o szacunkowym wpływie pandemii koronawirsua na Grupę Kapitałową Kino Polska TV S.A.
23/04/20 12:08 Kino Polska TV S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
16/04/20 22:19 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
22:11 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz raportu rocznego
28/03/20 14:14 Kino Polska TV S.A.: Zmiana terminu przekazania raportów okresowych
12/03/20 13:41 Kino Polska TV S.A.: Zmiana terminu przekazania raportów okresowych
baner_SCANER_920X112_10.jpg