Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.09, godz. 16:51
kontakt
K2INTERN

Komunikaty

29/11/19 12:41 K2 INTERNET S.A.: Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.
19/11/19 18:20 K2 INTERNET S.A.: K2 INTERNET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/11/19 18:09 K2 INTERNET S.A.: Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 9 miesięcy 2019 r.
21/10/19 15:47 K2 INTERNET S.A.: Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.
10/10/19 16:17 K2 INTERNET S.A.: Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.
03/10/19 11:58 K2 INTERNET S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
02/10/19 13:35 K2 INTERNET S.A.: Realizacja Programu Motywacyjnego w spółce zależnej od Emitenta, tj. Fabrity sp. z o.o.
29/08/19 17:31 K2 INTERNET S.A.: K2 INTERNET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/08/19 13:47 K2 INTERNET S.A.: Oddelegowanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu K2 Internet S.A.
13:43 K2 INTERNET S.A.: Rezygnacja Pana Tomasza Tomczyka z funkcji Prezesa Zarządu K2 Internet S.A.
07/08/19 17:07 K2 INTERNET S.A.: Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2019 r. Komentarz Zarządu dotyczący wyników.
29/07/19 15:22 K2 INTERNET S.A.: Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.
15:19 K2 INTERNET S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
17/07/19 14:43 K2 INTERNET S.A.: Zawarcie umowy z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A.
03/07/19 16:11 K2 INTERNET S.A.: Zawarcie Aneksu do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym oraz Aneksu do Umowy Poręczenia.
baner_SCANER_920X112_10.jpg