Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.07.16, godz. 04:14
kontakt
JWWINV

Komunikaty

08/07/19 15:11 JWW INVEST S.A.: Korekta raportu bieżącego 9/2019 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 19.06.2019 roku.
05/07/19 11:37 JWW INVEST S.A.: Przyjęcie znaczącego zamówienia
19/06/19 18:44 JWW INVEST S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JWW Invest S. A z dnia 19.06.2019r.
18:39 JWW INVEST S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 19.06.2019 roku.
17/06/19 12:29 JWW INVEST S.A.: Aneksowanie umowy kredytu w rachunku bieżącym
14/06/19 12:26 JWW INVEST S.A.: Podpisanie znaczącego aneksu do zamówienia.
10/06/19 18:11 JWW INVEST S.A.: Korekta raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2018
18:05 JWW INVEST S.A.: Korekta jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2018
30/05/19 17:33 JWW INVEST S.A.: JWW INVEST S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/19 15:10 JWW INVEST S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
30/04/19 18:13 JWW INVEST S.A.: JWW INVEST S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
18:08 JWW INVEST S.A.: JWW INVEST S.A. formularz raportu rocznego
08/03/19 14:39 JWW INVEST S.A.: Podpisanie znaczącego zamówienia.
29/01/19 14:15 JWW INVEST S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
20/12/18 14:39 JWW INVEST S.A.: Podpisanie umów istotnych ze względu na łączną wartość.
baner_SCANER_920X112_10.jpg