Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.02.25, godz. 10:37
kontakt
JWASA

Komunikaty

24/02/20 18:18  brak uprawnień JWA SA (6/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA S.A. na dzień 30 marca 2020 roku
18:11 JWA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA S.A. na dzień 30 marca 2020 roku
18/02/20 14:33 JWA S.A.: Zbycie akcji własnych przez Emitenta
10/02/20 19:14  brak uprawnień JWA SA (5/2020) Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
09/02/20 19:15  brak uprawnień JWA SA (4/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.
08/02/20 23:53  brak uprawnień JWA SA (3/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku
03/02/20 12:49 JWA S.A.: Rozpoczęcie negocjacji z firmą Javell Immobilien z siedzibą w Berlinie
28/01/20 15:05  brak uprawnień JWA SA (2/2020) Przyspieszenie terminu raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku
17/01/20 21:03 JWA S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
13/01/20 18:47 JWA S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
09/01/20 19:34 JWA S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania do 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
18:37 JWA S.A.: Złożenie wniosku w celu uzyskania statusu Małej Instytucji Płatniczej
11:14  brak uprawnień JWA SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020
23/12/19 22:10 JWA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2019 roku
20/12/19 19:31  brak uprawnień JWA SA (19/2019) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
baner_SCANER_920X112_10.jpg