Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.07.17, godz. 03:05
kontakt
IZOSTAL

Komunikaty

02/07/19 11:58 IZOSTAL S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
29/05/19 09:18  brak uprawnień Oferta Izostalu za 113,5 mln zł netto uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu AB Amber Grid
08:51 IZOSTAL S.A.: Wybór oferty Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 700 na rzecz AB Amber Grid
23/05/19 07:22 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/04/19 13:28 IZOSTAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Izostal S.A. w dniu 26 kwietnia 2019 roku.
13:20 IZOSTAL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 26 kwietnia 2019 roku.
13:18  brak uprawnień Izostal wypłaci 0,13 zł dywidendy na akcję za '18
13:11 IZOSTAL S.A.: Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. o wypłacie dywidendy za 2018 rok.
29/03/19 09:06 IZOSTAL S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. wraz z załącznikami
08:44 IZOSTAL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.
28/03/19 17:39 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:31 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A. formularz raportu rocznego
15:55 IZOSTAL S.A.: Powołanie Członków Zarządu Izostal S.A.
15:46 IZOSTAL S.A.: Pozytywna opinia Rady Nadzorczej Izostal S.A. w sprawie wniosku Zarządu z propozycją wypłaty dywidendy za 2018 rok.
26/03/19 08:15  brak uprawnień Zarząd Izostalu rekomenduje wypłatę 0,13 zł dywidendy na akcję
baner_SCANER_920X112_10.jpg