Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.26, godz. 22:42
kontakt
INVFRICA

Komunikaty

13/10/20 18:28 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za rok obrotowy 2019-2020. Change of the publication date of the separate periodic report for the year the financial year 2019-2020.
01/10/20 18:09 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Zawarcie umowy pożyczki pieniężnej. Conclusion of a cash loan agreement.
18:04 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Spłata kapitału pożyczek pieniężnych przez Pożyczkobiorcę. Repayment of the principal of cash loans by the Borrower
09/07/20 17:37 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Aktualizacja wyceny wartości aktywów Spółki. Revaluation of the value of the Company's assets.
19/06/20 17:49 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Zawarcie umów pożyczek pieniężnych. Conclusion of cash loan agreements
09/04/20 17:22 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE formularz raportu kwartalnego
26/03/20 17:58 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Cofnięcie licencji na obrót kryptowalutami. Withdrawal of the licenses for virtual currency services.
20/02/20 18:25 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 20.02.2020r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE of 20/02/2020).
03/02/20 20:05 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta. Change of the ownership of the Issuer's shares.
29/01/20 19:25 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
23/01/20 21:20 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020. Change of the schedule of publication of periodic reports in the financial year 2019/2020.
30/12/19 19:10 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE formularz raportu kwartalnego
21/12/19 16:38 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Rozwiązanie umowy z audytorem. Termination of the contract with the auditor.
18/11/19 20:58 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Informacja o zawarciu umowy powiernictwa. Information on the conclusion of a trust deed.
04/10/19 20:48 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Korekta raportu półrocznego SA-P za 2019 rok. Correction to the half-year report SA-P for 2019.
baner_SCANER_920X112_10.jpg