Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.11, godz. 18:45
kontakt
INTERLUB

Komunikaty

11/12/19 14:54 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych
29/11/19 18:07 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/11/19 15:33 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży dwóch lokali usługowych oraz zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży dwóch innych lokali usługowych.
26/11/19 17:51 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży lokalu usługowego
14/11/19 13:51 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny
29/10/19 17:38 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży lokalu usługowego oraz zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży innego lokalu usługowego.
11/10/19 15:30 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. zatwierdzenia układu
08/10/19 15:52 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży lokali usługowych
02/10/19 16:04 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Informacja nt. wyników głosowania nad układem
30/09/19 19:07 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży lokalu usługowego oraz aneksowanie przedwstępnej umowy sprzedaży innego lokalu usługowego.
18:38 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/09/19 20:04 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie z Bankiem BPS poza układowego porozumienia w sprawie spłaty wierzytelności
17/09/19 17:10 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez Emitenta przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych
04/09/19 19:33 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu usługowego
30/08/19 17:23 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży przedwstępnej umowy sprzedaży lokali usługowych
baner_SCANER_920X112_10.jpg