Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.06.26, godz. 04:36
kontakt
INTERLUB

Komunikaty

24/06/19 17:35 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Informacja nt. wyroku sądowego w sprawie z powództwa Kontrahenta
17/06/19 10:37 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r.
12/06/19 19:53 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową pięcioletnią kadencję
15:59 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A.
06/06/19 14:03 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowej w Lublinie
31/05/19 14:45 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży lokali usługowych
30/05/19 16:20 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:38 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. zawarcia przez spółkę zależną przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowych w Lublinie
16/05/19 15:29 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji
15:16 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 12 czerwca 2019 roku
16/04/19 16:40 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie umowy nabycia nieruchomości gruntowej w Lublinie
12/04/19 18:16 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
18:12 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A. formularz raportu rocznego
09/04/19 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2018
27/03/19 17:41 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Postanowienie Sądu w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia glosowania nad układem
baner_SCANER_920X112_10.jpg