Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.08, godz. 19:35
kontakt
IFSA

Komunikaty

22/11/19 17:50 INVESTMENT FRIENDS SE: INVESTMENT FRIENDS SE formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
15/11/19 16:01 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE.
05/11/19 17:42  brak uprawnień GPW wznawia obrót akcjami Investment Friends, zawiesza obrót MVA Green Energy
04/11/19 17:11 INVESTMENT FRIENDS SE: INVESTMENT FRIENDS SE formularz raportu rocznego
18/09/19 17:31 INVESTMENT FRIENDS SE: Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki.(Conclusion of an Annex to the Loan Agreement.)
08/07/19 17:55 INVESTMENT FRIENDS SE: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS SE z dnia 08.07.2019r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE of 08/07/2019.)
27/06/19 22:17 INVESTMENT FRIENDS SE: Korekta raportu nr 37/2019 Wpływ do Spółki zawiadomienia o zawarciu Umowy o przejęciu długu. (Receiving a notification about the conclusion of the Agreement on the assumption of a debt.)
20:52 INVESTMENT FRIENDS SE: Wpływ do Spółki zawiadomienia o zawarciu Umowy o przejęciu długu. (Receiving a notification about the conclusion of the Agreement on the assumption of a debt.)
24/06/19 19:58 INVESTMENT FRIENDS SE: Podpisanie umowy cesji wierzytelności. (Signing of a debt assignment agreement.)
18/06/19 17:40 INVESTMENT FRIENDS SE: Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki.(Conclusion of an Annex to the Loan Agreement.)
17:29 INVESTMENT FRIENDS SE: Wcześniejsza spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę.(Early reapyment of the loan by the Borrower.)
17/06/19 22:09 INVESTMENT FRIENDS SE: Zawarcie Umowy pożyczki. (Conclusion of a loan agreement).
19:43 INVESTMENT FRIENDS SE: Spłata części kapitału pożyczki przez Pożyczkobiorcę. (Partial repayment of the loan principal by the Borrower).
15/06/19 07:27 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE).
07/06/19 17:22 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS SE, które odbyło się w dniu 07.06.2019r.( Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE hold on 7 June 2019)
baner_SCANER_920X112_10.jpg