Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.21, godz. 13:28
kontakt
IALBGR

Komunikaty

09/09/19 20:33 SATIS GROUP SA: Aktualizacja informacji na temat umowy pożyczki
20:25 SATIS GROUP SA: Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podpisania aneksu przedłużającego termin spłaty umowy pożyczki
03/09/19 13:24 SATIS GROUP SA: Wniosek o wznowienie obrotu akcjami Emitenta
31/08/19 22:51 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/08/19 16:37 SATIS GROUP SA: Uzupełnienie raportu bieżącego w sprawie informacji o umorzeniu postępowania o ogłoszenie upadłości
22/08/19 12:24 SATIS GROUP SA: Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego
25/07/19 20:50 SATIS GROUP SA: Zakończenie negocjacji ugodowych oraz podpisanie ugody z akcjonariuszem mniejszościowym emitenta
20:46 SATIS GROUP SA: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji ugodowych w sprawie podpisania porozumienia
20:39 SATIS GROUP SA: Zawarcie porozumienia w sprawie udziałów spółki Satis GPS Sp. z o.o. oraz umowy sprzedaży udziałów Satis GPS Sp. z o.o.
20:33 SATIS GROUP SA: Zakończenie negocjacji w sprawie podpisania porozumienia oraz zawarcie porozumienia
20:15 SATIS GROUP SA: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji w sprawie podpisania porozumienia
23/07/19 17:27 SATIS GROUP SA: Informacja o uchwale GPW w sprawie szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych Emitenta
22/07/19 18:18  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki SATIS GROUP SA W RESTRUKTURYZACJI
19/07/19 07:01  brak uprawnień Sąd otworzył przyśpieszone postępowanie układowe Satis Group
18/07/19 22:30 SATIS GROUP SA: Otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego wobec Emitenta
baner_SCANER_920X112_10.jpg