Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.20, godz. 22:11
kontakt
IALBGR

Komunikaty

11/10/19 15:48 SATIS GROUP SA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
07/10/19 16:00 SATIS GROUP SA: Zawiadomienie o rozwiązaniu Porozumienia akcjonariuszy Emitenta
03/10/19 17:14 SATIS GROUP SA: Wznowienie obrotu akcjami Emitenta
11:47  brak uprawnień GPW: wznowienie obrotu akcjami spółki SATIS GROUP S.A. W
30/09/19 21:36 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
10:03 SATIS GROUP SA: Przesunięcie terminu publikacji raportu okresowego w 2019 roku
26/09/19 20:34 SATIS GROUP SA: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
09/09/19 20:33 SATIS GROUP SA: Aktualizacja informacji na temat umowy pożyczki
20:25 SATIS GROUP SA: Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podpisania aneksu przedłużającego termin spłaty umowy pożyczki
03/09/19 13:24 SATIS GROUP SA: Wniosek o wznowienie obrotu akcjami Emitenta
31/08/19 22:51 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/08/19 16:37 SATIS GROUP SA: Uzupełnienie raportu bieżącego w sprawie informacji o umorzeniu postępowania o ogłoszenie upadłości
22/08/19 12:24 SATIS GROUP SA: Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego
25/07/19 20:50 SATIS GROUP SA: Zakończenie negocjacji ugodowych oraz podpisanie ugody z akcjonariuszem mniejszościowym emitenta
20:46 SATIS GROUP SA: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji ugodowych w sprawie podpisania porozumienia
baner_SCANER_920X112_10.jpg