Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.25, godz. 18:24
kontakt
HORNIGOLD

Komunikaty

15/05/20 20:53 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (12/2020) Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2020 roku
20:49 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (11/2020) Uzupełnienie raportu EBI nr 10/2020
20:42 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (10/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej
12/05/20 20:23 HORNIGOLD REIT S.A.: Aktualizacja informacji dot. wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta
20:04 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (9/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
20:02 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
14/04/20 08:30 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (7/2020) Uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok 2019 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019
08:24 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (6/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
08:23 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (5/2020) Podpisanie umów z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta
08/04/20 12:35 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (4/2020) Uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok 2019 oraz skonsolidowanego rapor-tu roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019
02/04/20 11:41 HORNIGOLD REIT S.A.: Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez Prezesa Zarządu
01/04/20 16:21 HORNIGOLD REIT S.A.: Pozytywne rozpoznanie wniosku Emitenta o zawieszenie rat kredytu udzielonego spółce zależnej od Emitenta - Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o.o.
13:05 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (3/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii G
20/03/20 22:58 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (2/2020) Jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2019 oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019
21:27 HORNIGOLD REIT S.A.: Wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta
baner_SCANER_920X112_10.jpg