Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.08, godz. 01:42
kontakt
HELIO

Komunikaty

29/11/19 07:43 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
21/11/19 11:18 HELIO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
30/10/19 07:52 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
25/10/19 18:52 HELIO S.A.: Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych
02/10/19 14:27 HELIO S.A.: Nieoczekiwany charakter danych finansowych w I kwartale 2019/2020
30/09/19 12:15 HELIO S.A.: Zmiana nazwiska członka Rady Nadzorczej
27/09/19 13:29 HELIO S.A.: Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Helio S.A. w II terminie
25/09/19 14:59  brak uprawnień W wezwaniu na Helio w II terminie spółka kupiła 1.554 akcji
14:55 HELIO S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
14:46 HELIO S.A.: Zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Helio S.A.
14:40  brak uprawnień Wynik wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Helio SA w II terminie
23/09/19 18:09 HELIO S.A.: Ustanowienie hipoteki na aktywach znaczących
13/09/19 12:28 HELIO S.A.: Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku z zawartym porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
11/09/19 14:59 HELIO S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
14:17 HELIO S.A.: Zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Helio S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg