Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.19, godz. 08:58
kontakt
HELIO

Komunikaty

13/09/19 12:28 HELIO S.A.: Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku z zawartym porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
11/09/19 14:59 HELIO S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
14:17 HELIO S.A.: Zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Helio S.A.
14:15  brak uprawnień W wezwaniu na Helio w I terminie zawarto transakcje na 1.143.000 akcji
14:02  brak uprawnień Wynik wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Helio SA w I terminie
05/09/19 12:11 HELIO S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
22/08/19 16:07 HELIO S.A.: Nieoczekiwany charakter danych finansowych w IV kwartale 2018/2019
13/08/19 17:10 HELIO S.A.: Korekta treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Helio S.A. z siedzibą w Wyględach
17:04  brak uprawnień Korekta wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HELIO SA
12/08/19 11:38 HELIO S.A.: Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego wezwania
08/08/19 13:48 HELIO S.A.: Udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym na kolejny roczny okres przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
01/08/19 17:47  brak uprawnień Cena w wezwaniu na Helio podniesiona do 10,54 zł z 9 zł - DM BOŚ
 brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji HELIO SA
17:44 HELIO S.A.: Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Helio S.A. z siedzibą w Wyględach
17:39  brak uprawnień Komunikat o zmianie ceny akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki HELIO SA
baner_SCANER_920X112_10.jpg