Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.22, godz. 10:58
kontakt
GETBACK

Komunikaty

16/10/19 20:07 GETBACK S.A.: Spełnienie się warunków umowy cesji wierzytelności zawartej ze spółką InvestCapital LTD z grupy kapitałowej Kruk
19:10  brak uprawnień Kruk sfinalizował przejęcie rumuńskich aktywów GetBacka
11/10/19 18:13  brak uprawnień GPW: Komunikat - GETBACK
03/10/19 18:47  brak uprawnień GPW: Komunikat - GETBACK SA
24/09/19 20:47 GETBACK S.A.: Przejściowe zawieszenie raportowania odzysków przez GetBack S.A. w restrukturyzacji
15:27 GETBACK S.A.: Aktualizacja informacji w zakresie powództw Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę
19/09/19 09:17  brak uprawnień GPW: Komunikat dotyczący obligacji na okaziciela serii L (GBK1019) spółki GETBACK S.A.
13/09/19 20:27 GETBACK S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji
20:22 GETBACK S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji
12/09/19 18:06  brak uprawnień GPW: Komunikat - GETBACK SA
11/09/19 20:20 GETBACK S.A.: Aktualizacja informacji w zakresie powództw Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę
07/09/19 10:51  brak uprawnień Lartiq TFI domaga się od GetBacku 115 mln zł wraz z odsetkami
06/09/19 23:25 GETBACK S.A.: Powództwa Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę
30/08/19 19:51  brak uprawnień GPW: Komunikat - GETBACK SA
29/08/19 21:06 GETBACK S.A.: Przeszacowanie wartości portfeli wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu GetBack S.A. w restrukturyzacji
baner_SCANER_920X112_10.jpg