Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.26, godz. 14:06
kontakt
GEOTRANS

Komunikaty

23/11/20 07:36  brak uprawnień East Value Research rekomenduje "kupuj" Geotrans z ceną docelową 42,1 zł
19/11/20 11:36 GEOTRANS S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
06/11/20 17:17  brak uprawnień GEOTRANS SA (19/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 r.
15:03 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania
04/11/20 16:06  brak uprawnień GEOTRANS SA (18/2020) Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.
22/10/20 12:08 GEOTRANS S.A.: Podpisanie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego
20/10/20 08:01 GEOTRANS S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe za III kwartał 2020 r.
25/09/20 16:34 GEOTRANS S.A.: Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży
13:42 GEOTRANS S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
22/09/20 14:32 GEOTRANS S.A.: Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży
10/09/20 16:32  brak uprawnień GEOTRANS SA (17/2020) Życiorysy Członków Rady Nadzorczej
09/09/20 14:31 GEOTRANS S.A.: Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży
14:20  brak uprawnień Akcjonariusze Geotransu upoważnili zarząd do emisji do 499.999 akcji
14:15 GEOTRANS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 września 2020 r.
14:08  brak uprawnień GEOTRANS SA (16/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
baner_SCANER_920X112_10.jpg