Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 12:44
kontakt
FORTE

Komunikaty

04/12/20 15:20 FORTE: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
02/12/20 18:14 FORTE: Informacja uzyskana w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
23/11/20 17:37  brak uprawnień Forte miało w III kw. 31,8 mln zł zysku netto
17:15 FORTE: FORTE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/11/20 09:28  brak uprawnień Noble Securities podwyższyło rekomendację dla Forte do ''kupuj", a cenę docelową do 48,3 zł
03/11/20 12:00  brak uprawnień Forte przewiduje w IV kw. 2020 roku poprawę EBITDA i przychodów rdr (wywiad)
30/10/20 15:12 FORTE: Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
15:05 FORTE: Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta - korekta raportu
28/10/20 17:50  brak uprawnień Forte miało w III kw. 64 mln zł EBITDA, powyżej oczekiwań
17:24 FORTE: Informacja poufna - wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za III kwartał 2020 r.
20/10/20 10:11  brak uprawnień We wrześniu odnotowano wzrost dynamiki produkcji sprzedanej mebli - GUS
19/10/20 20:09 FORTE: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
16/10/20 13:35  brak uprawnień Fundusze zarządzane przez Ipopema TFI wyszły z akcjonariatu Forte
13:17 FORTE: Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
15/10/20 17:55  brak uprawnień Forte zakończyło przegląd opcji strategicznych
baner_SCANER_920X112_10.jpg