Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.25, godz. 23:35
kontakt
FKDSA

Komunikaty

29/09/20 22:06 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
22:01  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (15/2020) Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21:53  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (14/2020) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
28/09/20 23:32 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie od podmiotu powiązanego z prezesem zarządu Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. notyfikacji otransakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
23:24 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie od osoby zobowiązanej pełniącą funkcję członka rady nadzorczej Fabryka Konstrukcji DrewnianychS.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
23:09 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69ustawy o ofercie publicznej
22:50 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 5% udziału wogólnej liczbie głosów na WZA
27/09/20 22:40  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (13/2020) Korekta raportu nr 11/2020 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
05/09/20 01:26 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
04/09/20 21:16 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
21:03 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie od osoby zobowiązanej pełniącą funkcję członka rady nadzorczej Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
20:53 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie od podmiotu powiązanego z prezesem zarządu Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
02/09/20 16:04  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (12/2020) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych do przerwy
13:48 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Negocjacje z obligatariuszami serii S i T
23/08/20 22:02  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (11/2020) Korekta raportu nr 8/2020 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r
baner_SCANER_920X112_10.jpg