Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.19, godz. 14:24
kontakt
FITEN

Komunikaty

18/09/19 16:29  brak uprawnień FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2019) Rezygnacje Prezesa i Członka Zarządu
16/09/19 23:22 FITEN S.A.: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Urząd Regulacji Energetyki
11/09/19 18:52 FITEN S.A.: Oszacowanie skutków finansowych dla Spółki wprowadzenia Ustawy prądowej w życie
14/08/19 23:14  brak uprawnień FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2019) Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2019 roku.
07:55  brak uprawnień Fiten odwołuje prognozy na lata 2019-21
13/08/19 22:55 FITEN S.A.: Odwołanie prognoz wyników finansowych Emitenta
01/07/19 17:51 FITEN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ FITEN S.A. w restrukturyzacji 30 czerwca 2019 r.
17:46  brak uprawnień FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZ FITEN S.A. w restrukturyzacji 30 czerwca 2019 r.
15:49  brak uprawnień FITEN SA (8/2019) Powołanie Rady Nadzorczej
11/06/19 13:21  brak uprawnień FITEN (7/2019) Informacja o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN S.A. w restrukturyzacji wraz z projektami uchwał
12:59 FITEN S.A.: Informacja o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN S.A. w restrukturyzacji wraz z projektami uchwał
03/06/19 18:56  brak uprawnień FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2019 roku
18:47 FITEN S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN S.A. w restrukturyzacji na dzień 30 czerwca 2019 r.
18:41  brak uprawnień Fiten złożył wniosek o ogłoszenie upadłości
18:32 FITEN S.A.: Złożenie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o wstrzymanie jego rozpoznania
baner_SCANER_920X112_10.jpg