Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.21, godz. 06:58
kontakt
FEERUM

Komunikaty

01/10/20 07:28  brak uprawnień Aktualny portfel zamówień Feerum wynosi ok. 149 mln zł
30/09/20 22:25 FEERUM S.A.: FEERUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
04/09/20 18:19 FEERUM S.A.: Informacja o zawarciu umowy znaczącej
11:55 FEERUM S.A.: Zawarcie warunkowej umowy znaczącej
31/08/20 13:42 FEERUM S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku
13:41 FEERUM S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku
19/08/20 14:45 FEERUM S.A.: Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartości
08:09 FEERUM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy ubezpieczenia z KUKE
14/08/20 18:36 FEERUM S.A.: Zawarcie umowy wykupu wierzytelności z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
05/08/20 11:53 FEERUM S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.
22/07/20 16:19 FEERUM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy ubezpieczenia z KUKE
20/07/20 16:33 FEERUM S.A.: Zawarcie aneksów do umowy kredytowej oraz umów zastawniczych z Santander Bank Polska S.A.
16/07/20 11:28 FEERUM S.A.: Spełnienie się warunków zawieszających wejście w życie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy znaczącej oraz rozwiązanie umowy ubezpieczenia z KUKE
15/07/20 12:42 FEERUM S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
03/07/20 07:00  brak uprawnień Prezes Feerum ocenia portfel zamówień na 2020 roku jako satysfakcjonujący (wywiad)
baner_SCANER_920X112_10.jpg