Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.13, godz. 21:58
kontakt
EUROSNACK

Komunikaty

07/08/20 08:42 EUROSNACK S.A.: CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
04/08/20 21:40  brak uprawnień EUROSNACK SA (9/2020) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Eurosnack SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019
15:56 EUROSNACK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ EUROSNACK SA w dniu 4 sierpnia 2020 roku.
15:47  brak uprawnień EUROSNACK SA (8/2020) Treść uchwał podjętych przez ZWZ EUROSNACK S.A. w dniu 4 sierpnia 2020 roku
23/07/20 08:20 EUROSNACK S.A.: TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DUKUMENTÓW AKCJI
09/07/20 13:09 EUROSNACK S.A.: DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DUKUMENTÓW AKCJI
08/07/20 14:07 EUROSNACK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
13:57  brak uprawnień EUROSNACK SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
29/06/20 09:58  brak uprawnień EUROSNACK SA (6/2020) Raport roczny za 2019 rok
25/06/20 12:57 EUROSNACK S.A.: PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DUKUMENTÓW AKCJI
26/05/20 15:13  brak uprawnień EUROSNACK SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
15/05/20 10:51  brak uprawnień EUROSNACK SA (4/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
14/02/20 10:26  brak uprawnień EUROSNACK SA (3/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
16/01/20 14:27  brak uprawnień EUROSNACK SA (2/2020) Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019
15/01/20 13:05  brak uprawnień EUROSNACK SA (1/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg