Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 16:46
kontakt
ERBUD

Komunikaty

02/12/20 15:36 ERBUD S.A.: Informacja o wyborze oferty ERBUD S.A. (Emitent) na realizacje robót budowlanych o wartości 43,8 mln zł netto, związanych z inwestycją - budynek mieszkalny wraz z garażem "Fuzja II" w Łodzi przy ul. Tymienieckiego/Milionowej
10:55 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 41,00 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Sępopol.
10:19 ERBUD S.A.: Informacja o rejestracji w dniu 01.12.2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki, w tym obniżenia kapitału zakładowego Spółki
25/11/20 12:38 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej umowy o roboty budowlane o wartości 31,8 mln zł -Modernizacja zasilania Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiśniowej w Poznaniu w energię elektryczną i cieplną (nr zadania 6-05-08-015-1) wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi dla zadania inwestycyjnego nr "6-05-08-015-1 Poznań - zasilanie w energię elektryczną obiektów SUW Wiśniowa"
06/11/20 14:30  brak uprawnień Erbud spodziewa się w '21 podobnych wyników rdr, zarząd rozważy wypłatę dywidendy (wywiad)
08:01  brak uprawnień Portfel zamówień grupy Erbud na koniec września miał wartość 2,44 mld zł
07:11  brak uprawnień Wyniki Erbudu w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
00:03 ERBUD S.A.: ERBUD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/11/20 15:21 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 28,23 mln zł netto, która dotyczy obiektu wielorodzinnego przy ul. Myśliwskiej w Krakowie
04/11/20 14:41 ERBUD S.A.: Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.
30/10/20 16:24 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 43,79 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Dobrzyca.
28/10/20 08:54 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 31,46 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kołobrzeg.
27/10/20 13:19 ERBUD S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) - PBDI S.A. znaczącej umowy z podwykonawcą na wykonanie kompleksowych robót dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego: "Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granic państwa o długości o 15,3 km"
19/10/20 15:58 ERBUD S.A.: Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
09/10/20 12:53 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 45,86 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Laszki.
baner_SCANER_920X112_10.jpg