Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.16, godz. 15:31
kontakt
ERBUD

Komunikaty

14/07/20 17:45 ERBUD S.A.: Spełnienie się warunków zawieszających istotnej umowy na roboty budowlane przy budowie Farmy Wiatrowej Dębsk.
16:26 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 31,9 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
01/07/20 18:00  brak uprawnień Erbud rozpocznie skup do 412.500 akcji własnych
17:41 ERBUD S.A.: Podjęcie przez Zarząd Erbud S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
30/06/20 17:52  brak uprawnień Erbud skupi akcje własne za maksymalnie 16,5 mln zł, nie wypłaci dywidendy za '19
17:29 ERBUD S.A.: Treści podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku.
16:06 ERBUD S.A.: Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. (Emitent) posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2020 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.
14:04 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o wartości 23,3 mln zł na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Grochowskiej 230 i 228 w Warszawie.
29/06/20 18:49 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 21,37 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Krasin.
26/06/20 12:57 ERBUD S.A.: Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie.
22/06/20 12:08 ERBUD S.A.: Podpisanie Aneksu nr 1 o wartości 7,2 mln zł do znaczącej umowy na roboty budowlane.
04/06/20 19:15  brak uprawnień Erbud ma dwie umowy za łącznie 114,3 mln zł na prace przy budowie farm wiatrowych
19:03 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 79,82 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie Farmy Wiatrowej Dębsk.
14:13 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 34,47 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kozłowo.
14:03 ERBUD S.A.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. wraz z treściąprojektów uchwał.
baner_SCANER_920X112_10.jpg