Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.04.04, godz. 00:18
kontakt
ENERGA

Komunikaty

31/03/20 21:23  brak uprawnień Energa szacuje, że odpisy w wytwarzaniu obniżą wynik netto grupy za '19 o 131 mln zł
21:09 ENERGA S.A.: Informacja o wynikach testów na utratę wartości aktywów w Linii Biznesowej Wytwarzanie oraz testów na utratę wartości udziałów w spółkach zależnych posiadanych przez Energa SA
19:50  brak uprawnień PKN Orlen ma bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Energi (opis2)
19:21  brak uprawnień PKN Orlen ma bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Energii (opis)
19:13  brak uprawnień PKN Orlen ma bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Energii
19:10  brak uprawnień Komunikat w sprawie ziszczenia się warunku prawnego zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ENERGA SA
26/03/20 22:13 ENERGA S.A.: Zaktualizowane projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA
21:24 ENERGA S.A.: Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA
18:00  brak uprawnień Termin zakończenia przyjmowania zapisów w wezwaniu PKN na Energę przedłużony do 22 kwietnia
17:47  brak uprawnień Komunikat w sprawie wydłużenia terminu przyjmowania zapisów oraz zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ENERGA SA
00:20 ENERGA S.A.: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA
00:01 ENERGA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA
25/03/20 21:43 ENERGA S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA zwołanego na 8 kwietnia 2020 roku
20/03/20 14:14 ENERGA S.A.: Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na Członka Rady Nadzorczej Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2020
19/03/20 16:55  brak uprawnień Trajan Szuladziński wszedł w skład rady nadzorczej Energi
baner_SCANER_920X112_10.jpg