Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 10:30
kontakt
ENELMED

Komunikaty

30/11/20 18:53 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:27 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Korekta raportu okresowego za III kwartał 2020 r.
26/11/20 17:15 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/11/20 15:10  brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Enel-Medu do 15,1 zł
09/11/20 15:55 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z Polcom Investment XVIII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
13/10/20 13:50 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki
29/09/20 17:09 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/08/20 07:55  brak uprawnień EVR wycenia akcje Enel-Medu na 13,60 zł, a Synektika na 29,40 zł
07/07/20 15:22  brak uprawnień WZ Enel-Medu odstąpiło od głosowania nad uchwałą ws. emisji akcji serii E
15:13 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 7 lipca 2020 r.
15:11 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 7 lipca 2020 r., a nie zostały podjęte
15:08 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 7 lipca 2020 r. wraz z informacją o odstąpieniu przez Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad
15:04 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Projekty uchwał zgłoszonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 7 lipca 2020 r.
02/07/20 14:28 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 9/2020: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 7 lipca 2020 roku oraz dokumentów istotnych dla podejmowanych uchwał nieprzekazanych uprzednio do publicznej wiadomości
14:23 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 8/2020: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 7 lipca 2020 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg