Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.07.17, godz. 10:17
kontakt
ELKOP

Komunikaty

27/06/19 19:00 ELKOP: Informacja w sprawie przejęcia własności nieruchomości w zamian za przejęcie długu
18:23 ELKOP: Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Emitenta i powołanie Komitetu Audytu
18:18 ELKOP: Powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta na kolejną kadencję
18:11 ELKOP: Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 27.06.2019 r.
18:05 ELKOP: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2019 roku
26/06/19 17:39 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
21/06/19 18:49 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
31/05/19 16:09 ELKOP: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r.
16/05/19 17:05 ELKOP: ELKOP formularz raportu kwartalnego
13/05/19 16:03 ELKOP: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2019 r.
10/05/19 11:34 ELKOP: Uchwała Zarządu KDPW dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta
19/04/19 14:38 ELKOP: Połączenie Emitenta - ELKOP S.A. (Spółka Przejmująca) z ELKOP1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana), przyjęcie przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej SE oraz zmiana Statutu Spółki
03/04/19 18:43 ELKOP: Uzupełnienie raportu rocznego za 2018 r.
05/03/19 17:31 ELKOP: ELKOP formularz raportu rocznego
01/03/19 17:35 ELKOP: Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki
baner_SCANER_920X112_10.jpg