Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.06, godz. 12:40
kontakt
ELEKTROT

Komunikaty

03/06/20 16:29 ELEKTROTIM S.A.: Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zwołanego na dzień 30.06.2020 roku
02/06/20 17:36 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o oddelegowaniu Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu w okresie od dnia odbycia WZA za rok 2019 tj. od dnia 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.
17:08 ELEKTROTIM S.A.: Zwiększenie składu Zarządu ELEKTROTIM S.A. IX kadencji i powołanie nowego Członka Zarządu od 02.06.2020 roku
15:08 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu porozumienia z PORR S.A. skutkująca rozwiązaniem odpisu aktualizującego i rozwiązaniem rezerw na straty dla projektu CH SOLARIS w Opolu
01/06/20 14:33  brak uprawnień Oferta Elektrotimu za 27,4 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Enei Operator
14:25 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin
13/05/20 11:02 ELEKTROTIM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 30.06.2020 roku
12/05/20 11:21 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM
07/05/20 14:07  brak uprawnień Elektrotim nie widzi istotnych zagrożeń realizacji prognozy na '20
05/05/20 08:50  brak uprawnień Portfel zamówień grupy Elektrotim wynosi 294,3 mln zł
08:19 ELEKTROTIM S.A.: ELEKTROTIM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/04/20 06:32 ELEKTROTIM S.A.: ELEKTROTIM S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
06:29 ELEKTROTIM S.A.: ELEKTROTIM S.A. formularz raportu rocznego
24/04/20 17:41 ELEKTROTIM S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. od dnia 01.08.2020 roku
17/04/20 17:20  brak uprawnień Rockbridge TFI zszedł poniżej progu 5 proc. w Elektrotimie
baner_SCANER_920X112_10.jpg