Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.20, godz. 12:23
kontakt
EKO_EXP

Komunikaty

19/09/19 09:10 EKO EXPORT S.A.: Zamówienie na dostawy mikrosfer na rynek Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania) na rok 2020.
28/08/19 15:12 EKO EXPORT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A.
09/08/19 15:29 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:27 EKO EXPORT S.A.: Korekta skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku Grupy Kapitałowej Eko Export S.A.
31/07/19 09:06 EKO EXPORT S.A.: Wznowienie obrotu akcjami Spółki.
30/07/19 19:18  brak uprawnień GPW: wznowienie obrotu akcjami spółki EKO EXPORT S.A.
11:26 EKO EXPORT S.A.: Sprostowanie biegłego rewidenta do sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania Eko Export S.A.
09:06 EKO EXPORT S.A.: Potwierdzenie przez Emitenta pierwszego zamówienia dotyczącego dostaw do Partnera z Niemiec na rok 2020 oraz otrzymanie zaliczki na zakup surowca potrzebnego do zrealizowania tego zamówienia
29/07/19 16:43 EKO EXPORT S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.07.2019r.
14:20 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
14:18 EKO EXPORT S.A.: Korekta raportu rocznego Grupy Kapitałowej Eko Export S.A. za 2018 rok.
28/07/19 23:58 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie aneksu do umowy z biegłym rewidentem.
26/07/19 15:46 EKO EXPORT S.A.: Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 26.07.2019 oraz przerwa w obradach ZWZA.
24/07/19 17:41 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie aneksu do umowy z biegłym rewidentem.
17:39 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz raportu rocznego
baner_SCANER_920X112_10.jpg