Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.21, godz. 10:48
kontakt
EKOPARK

Komunikaty

06/09/19 13:16 EKOPARK S.A.: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.09.2019 r.
13:00  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (13/2019) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.09.2019 r.
30/08/19 14:37  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (12/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.09.2019 r. wraz z projektami uchwał
14:29 EKOPARK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.09.2019 r. wraz z projektami uchwał
20/08/19 12:13 EKOPARK S.A.: Spełnianie kryteriów wyboru na dotację projektu autonomicznych wiat przystankowych
19/08/19 11:42 EKOPARK S.A.: Otrzymanie pozytywnej decyzji Funduszu Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy w sprawie dotacji
14/08/19 15:46  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (11/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 PRI EKOPARK
18/07/19 12:12  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (10/2019) Uchwała Zarządu w sprawie wydania warrantów subskrypcyjnych
01/07/19 08:57 EKOPARK S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
28/06/19 15:35  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (9/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2019 r.
12:45  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (8/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2019 r.
31/05/19 15:07  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (7/2019) Raport roczny za 2018 rok PRI EKOPARK
30/05/19 15:28  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (6/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał
15:22 EKOPARK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał
14/05/19 14:48  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (5/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019 PRI EKOPARK
baner_SCANER_920X112_10.jpg