Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.17, godz. 00:26
kontakt
EKOEXPORT

Komunikaty

09/10/19 19:47 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie aneksów do umów kredytowych zawartych z ING Bank Śląski S.A. - uzupełnienie raportu.
04/10/19 14:30 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie aneksów do umów kredytowych zawartych z ING Bank Śląski S.A.
30/09/19 21:33 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11:21 EKO EXPORT S.A.: Wstępne przychody za III kwartał 2019 roku.
23/09/19 09:21 EKO EXPORT S.A.: Zamówienie z Koncernu z branży odlewniczej (kapitał szwajcarski) na rok 2020.
19/09/19 09:10 EKO EXPORT S.A.: Zamówienie na dostawy mikrosfer na rynek Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania) na rok 2020.
28/08/19 15:12 EKO EXPORT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A.
09/08/19 15:29 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:27 EKO EXPORT S.A.: Korekta skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku Grupy Kapitałowej Eko Export S.A.
31/07/19 09:06 EKO EXPORT S.A.: Wznowienie obrotu akcjami Spółki.
30/07/19 19:18  brak uprawnień GPW: wznowienie obrotu akcjami spółki EKO EXPORT S.A.
11:26 EKO EXPORT S.A.: Sprostowanie biegłego rewidenta do sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania Eko Export S.A.
09:06 EKO EXPORT S.A.: Potwierdzenie przez Emitenta pierwszego zamówienia dotyczącego dostaw do Partnera z Niemiec na rok 2020 oraz otrzymanie zaliczki na zakup surowca potrzebnego do zrealizowania tego zamówienia
29/07/19 16:43 EKO EXPORT S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.07.2019r.
14:20 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
baner_SCANER_920X112_10.jpg