Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.25, godz. 13:42
kontakt
EFEKT

Komunikaty

14/05/20 17:20 EFEKT: Informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
13/05/20 20:48 EFEKT: Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. powyżej progu 25%
20:21 EFEKT: Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. powyżej progu 5%
11/05/20 21:50 EFEKT: Informacja w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2, ustawy o ofercie
09/05/20 11:39 EFEKT: Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii EE w Krajowym Rejestrze Sądowym.
30/04/20 00:39 EFEKT: Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
00:35 EFEKT: Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
24/04/20 20:39 EFEKT: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21/04/20 21:52 EFEKT: Zawarcie Aneksów do umów w sprawie nabycia papierów wartościowych
19/04/20 16:37 EFEKT: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
02/04/20 23:10 EFEKT: Zawarcie poprzez spółki zależne Emitenta Aneksów do Umów kredytowych z bankami
29/03/20 20:47 EFEKT: Zmiana terminu publikacji Raportu rocznego za 2019 r.
24/03/20 21:32 EFEKT: Zakończenie subskrypcji oraz przydział akcji serii EE
23/03/20 16:00 EFEKT: Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
18/03/20 23:47 EFEKT: Informacja dotycząca zapisów na akcje Emitenta w ramach emisji akcji serii EE z prawem poboru.
baner_SCANER_920X112_10.jpg