Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.17, godz. 20:07
kontakt
DOOK

Komunikaty

11/09/19 11:17 DOOK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
10:46  brak uprawnień DOOK SA (14/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
09/09/19 09:53 DOOK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
09:35  brak uprawnień DOOK SA (13/2019) Zmiana wysokości kapitału zakładowego
05/09/19 08:21  brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki DOOK S.A.
28/08/19 19:24  brak uprawnień GPW: wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii B1 spółki DOOK
09/08/19 12:19 DOOK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
08:42  brak uprawnień DOOK SA (12/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
28/06/19 10:59  brak uprawnień DOOK SA (11/2019) Odwołanie członka Rady Nadzorczej
10:55  brak uprawnień DOOK SA (10/2019) reść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2019
27/06/19 14:31 DOOK S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
09/06/19 08:52 DOOK S.A.: Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DOOK Spółka Akcyjna
08/06/19 22:55  brak uprawnień DOOK SA (9/2019) Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DOOK Spółka Akcyjna
01/06/19 18:45 DOOK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
31/05/19 14:54 DOOK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2019 r. wraz z projektami uchwał
baner_SCANER_920X112_10.jpg