Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.27, godz. 16:20
kontakt
DEVORAN

Komunikaty

16/11/20 20:37  brak uprawnień DEVORAN SA (23/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki Devoran S.A. za III kwartał 2020 roku- korekta.
17:21  brak uprawnień DEVORAN SA (22/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki Devoran S.A. za III kwartał 2020 roku.
15/11/20 22:40 DEVORAN S.A.: Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Devoran S.A. do złożenia dokumentów akcji.
06/11/20 22:31  brak uprawnień DEVORAN SA (21/2020) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej spółki Devoran S.A. oraz podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki.
22/10/20 15:07 DEVORAN S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na WZA w dniu 21.10.2020 r.
13:38  brak uprawnień DEVORAN SA (20/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13:26  brak uprawnień DEVORAN SA (19/2020) Treść uchwał podjętych na NWZ spółki w dniu 21.10.2020 roku.
16/10/20 22:10 DEVORAN S.A.: Drugie wezwanie Akcjonariuszy Devoran S.A. do złożenia dokumentów akcji.
13/10/20 21:24  brak uprawnień DEVORAN SA (18/2020) Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Devoran S.A.
30/09/20 13:50 DEVORAN S.A.: Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Devoran S.A. do złożenia dokumentów akcji.
25/09/20 19:31 DEVORAN S.A.: Rozszerzenie Strategii Emitenta na lata 2020-2030.
22/09/20 20:00  brak uprawnień DEVORAN SA (17/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Devoran S.A. wraz z projektami uchwał.
18/09/20 20:22  brak uprawnień DEVORAN SA (16/2020) Odwołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu i powołanie nowego Prezesa Zarządu
17/09/20 20:41 DEVORAN S.A.: Podpisanie umowy ze spółką Alternative Solar Solution.
28/08/20 23:29  brak uprawnień DEVORAN SA (15/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg