Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.06, godz. 21:10
kontakt
DECORA

Komunikaty

04/08/20 13:26  brak uprawnień DM BOŚ podniósł rekomendację Decory do "kupuj"
25/06/20 15:31 DECORA: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności
19/06/20 14:28 DECORA: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
08/06/20 16:39 DECORA: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym
02/06/20 15:28 DECORA: Wpływ koronowirusa COVID-19 na skonsolidowane przychody ze sprzedaży w maju
29/05/20 15:57  brak uprawnień ZWZ Decory zdecydowało o skupie akcji własnych
15:51  brak uprawnień Decora wypłaci 1,5 zł dywidendy na akcję z zysku za '19
15:47 DECORA: Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A w dniu 29 maja 2020 r. uchwały o wypłacie dywidendy
15:43 DECORA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. w Środzie Wielkopolskiej w dniu 29 maja 2020 r.
15:32 DECORA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 29 maja 2020 r.
14:19 DECORA: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 i 2021
22/05/20 14:29 DECORA: Autopoprawka Zarządu do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2020 r.
08/05/20 07:09 DECORA: DECORA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/05/20 15:34  brak uprawnień Przychody Decory w kwietniu spadną do ok. 19 mln zł, w maju pozostaną na podobnym poziomie
15:19 DECORA: Wpływ koronowirusa COVID-19 na skonsolidowane przychody ze sprzedaży w kwietniu i maju
baner_SCANER_920X112_10.jpg