Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.27, godz. 01:12
kontakt
DATAWALK

Komunikaty

23/11/20 16:01 DATAWALK S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii O w KDPW. Conditional registration of series O shares in KDPW.
16/11/20 21:33  brak uprawnień DataWalk ma 6,1 mln zł straty netto po trzech kwartałach
21:24 DATAWALK S.A.: Informacja Zarządu dotycząca szacunkowych, wybranych danych finansowych za 3 kwartały 2020 r. Information on estimated selected financial data for the first three quarters of 2020.
10:13 DATAWALK S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
08:51 DATAWALK S.A.: Sprzedaż DataWalk do zastosowań wywiadowczych w kraju członkowskim Unii Europejskiej. Sale of DataWalk for Intelligence application in European Union member country.
03/11/20 07:52  brak uprawnień Fundusze NN PTE mają powyżej 5 proc. akcji DataWalk
02/11/20 21:58 DATAWALK S.A.: Znaczne pakiety akcji - zmiana w ogólnej liczbie głosów. Significant packets of shares - change in the total number of votes.
30/10/20 12:32 DATAWALK S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
28/10/20 11:53 DATAWALK S.A.: Znaczne pakiety akcji - zmiana w ogólnej liczbie głosów. Significant packets of shares - change in the total number of votes.
27/10/20 14:39 DATAWALK S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii O oraz zmian Statutu. Registration of the share capital increase as a result of the issue of series O shares and amendments to the Articles of Association.
15/10/20 11:57 DATAWALK S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
12/10/20 19:11 DATAWALK S.A.: Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii O. Information connected with the completion of the private subscription of series O shares.
02/10/20 17:58  brak uprawnień Inwestorzy objęli akcje DataWalk warte 65,2 mln zł emitowane w ramach kapitału docelowego
17:47 DATAWALK S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii O emitowanych przez Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Conclusion of agreements on subscription for series O ordinary bearer shares issued by the Company's Executive Board within the limits of the authorized capital, excluding the pre-emptive rights of existing shareholders.
30/09/20 22:49  brak uprawnień Szacunkowa wartość negocjowanych umów grupy DataWalk wynosi blisko 19 mln USD
baner_SCANER_920X112_10.jpg