Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.04, godz. 10:59
kontakt
COLUMBUS

Komunikaty

15/05/20 12:41 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie rozwijania projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 355 MWp
08:56 COLUMBUS ENERGY S.A.: Nabycie udziałów w spółkach realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych
13/05/20 16:38  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (12/2020) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku
29/04/20 16:23  brak uprawnień Zysk brutto Columbus Energy wzrósł w I kw. do 18 mln zł z 2,2 mln zł rok wcześniej
16:12 COLUMBUS ENERGY S.A.: Informacja dotycząca wyników finansowych w I kwartale 2020 r.
14/04/20 08:50 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umów pożyczek
07/04/20 16:52 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie realizacji farm fotowoltaicznych
02/04/20 08:55 COLUMBUS ENERGY S.A.: Korekta raportu nr 8/2020 z dn. 01.04.2020 r. - Zawarcie istotnej umowy o współpracy
01/04/20 17:35 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie istotnej umowy o współpracy
26/03/20 23:57 COLUMBUS ENERGY S.A.: Realizacja umowy inwestycyjnej - podpisanie aneksu
22/03/20 18:27  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (11/2020) Korekta raportu nr 10/2020 z dn. 21.03.2020 r. - Jednostkowy raport roczny Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2019
21/03/20 17:34  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (10/2020) Jednostkowy raport roczny Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2019
17:23  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (9/2020) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok obrotowy 2019
16/03/20 20:20  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
13/03/20 23:58  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (7/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
baner_SCANER_920X112_10.jpg