Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.03, godz. 18:31
kontakt
CHERRY

Komunikaty

03/07/20 17:09  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (10/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 lipca 2020 r.
16:58 CHERRYPICK GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 lipca 2020 r.
29/06/20 07:47 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej z Huuuge Global Ltd
22/06/20 12:43 CHERRYPICK GAMES S.A.: Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium S.A.
09:59  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (9/2020) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
04/06/20 12:49  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (8/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 3 lipca 2020 roku
12:43 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 3 lipca 2020 roku
14/05/20 17:47  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (7/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
23/04/20 17:00  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (6/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 kwietnia 2020 r.
16:55 CHERRYPICK GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 kwietnia 2020 r.
16/04/20 11:35 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zawarcie umowy o współpracy ze Skillz Inc
03/04/20 15:53  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (5/2020) Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
27/03/20 19:00  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (4/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 23 kwietnia 2020 roku
18:55 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 23 kwietnia 2020 roku
19/03/20 21:03  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (3/2020) Uzupełnienie raportu rocznego za 2019 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg