Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.15, godz. 11:12
kontakt
CFSA

Komunikaty

27/08/19 16:18 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawarcie umowy cesji wierzytelności
01/08/19 19:14 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
12:13  brak uprawnień Rockbridge TFI wyszedł z akcjonariatu Centrum Finansowego
11:47 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawiadomienie od Rockbridge TFI S.A. o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
31/07/19 17:08 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Centrum Finansowego S.A.
18/07/19 09:07  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (19/2019) Raport kwartalny Spółki Centrum Finansowe S.A. za II kwartał 2019 roku.
09/07/19 16:02  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (18/2019) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku
24/06/19 17:17  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (17/2019) Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
16:09  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (16/2019) Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowe S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
16:01 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Finansowe S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
29/05/19 15:34  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (15/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2019 r.
15:28 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2019 r.
21/05/19 14:19  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (14/2019) Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
13:36 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Centrum Finansowego S.A.
20/05/19 17:14 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
baner_SCANER_920X112_10.jpg