Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.07.21, godz. 16:57
kontakt
CENNOWTE

Komunikaty

10/07/19 13:37 CNT S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce przez Akcjonariuszy.
03/07/19 14:14 CNT S.A.: Informacja o sprzedaży lokali i mieszkań za II kwartał 2019 roku w ramach działalności deweloperskiej.
28/06/19 15:23 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE
13:02 CNT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w związku z nabyciem akcji własnych przez Spółkę
27/06/19 15:46 CNT S.A.: Nabycie przez CNT S.A. akcji własnych w celu umorzenia
25/06/19 14:42  brak uprawnień Średnia stopa alokacji w ofercie sprzedaży akcji własnych CNT wyniosła 24,18 proc.
14:33 CNT S.A.: Przydział i alokacja ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych
19/06/19 20:57 CNT S.A.: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
08:50 CNT S.A.: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia nieruchomości
13/06/19 08:24 CNT S.A.: Ogłoszenie Oferty Zakupu Akcji Spółki - korekta.
12/06/19 18:13  brak uprawnień Centrum Nowoczesnych Technologii zaprosi do składania ofert sprzedaży do 6,49 proc. akcji własnych
18:06 CNT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ CNT S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku.
17:21 CNT S.A.: Ogłoszenie Oferty Zakupu Akcji Spółki.
07/06/19 10:25 CNT S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.
06/06/19 16:06 CNT S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku wraz z wynikami głosowań oraz sprzeciwami zgłoszonymi do uchwał.
baner_SCANER_920X112_10.jpg