Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.23, godz. 22:53
kontakt
CAPITALP

Komunikaty

28/10/20 14:32 CAPITAL: Zamknięcie rozprawy i odroczenie ogłoszenia wyroku w sprawie przeciwko SGB-Bank S.A. i Polnord S.A.
27/10/20 08:35 CAPITAL: CAPITAL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/10/20 17:26 CAPITAL: Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ
08/09/20 08:58 CAPITAL: CAPITAL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
03/09/20 14:38 CAPITAL: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu
12/08/20 14:09 CAPITAL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners SA w dniu 12 sierpnia 2020 r.
14:07 CAPITAL: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners SA w dniu 12 sierpnia 2020 r.
28/07/20 15:12 CAPITAL: Znaczne pakiety akcji
23/07/20 08:03 CAPITAL: Informacja o wprowadzeniu zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 sierpnia 2020 roku wraz z projektem uchwały na żądanie Akcjonariusza
14/07/20 12:29 CAPITAL: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 12 sierpnia 2020 r. godz. 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.
06/07/20 09:23 CAPITAL: Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ
29/06/20 13:46 CAPITAL: Warunkowa umowa sprzedaży wszystkich akcji spółki zależnej
29/04/20 14:58 CAPITAL: Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży akcji TFI Capital Partners SA
28/04/20 08:58 CAPITAL: CAPITAL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/04/20 17:15 CAPITAL: Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ
baner_SCANER_920X112_10.jpg