Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.07.22, godz. 05:25
kontakt
BRASTER

Komunikaty

19/07/19 15:44  brak uprawnień KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Brastera
15:21 BRASTER S.A.: Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta
17/07/19 14:37 BRASTER S.A.: Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
15/07/19 17:05 BRASTER S.A.: Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B1
10/07/19 11:19  brak uprawnień Braster ma umowę na dystrybucję swojego urządzenia w Korei Południowej
11:05 BRASTER S.A.: Podpisanie umowy współpracy w zakresie sprzedaży i dystrybucji Urządzenia BRASTER w Korei Południowej
04/07/19 16:42 BRASTER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku
13:38 BRASTER S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A.
12:57 BRASTER S.A.: Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
01/07/19 15:48 BRASTER S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki BRASTER S.A.
13:27  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii L spółki BRASTER SA
28/06/19 20:51 BRASTER S.A.: Oświadczenie KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii L Spółki BRASTER S.A.
27/06/19 15:58 BRASTER S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku
14/06/19 17:19 BRASTER S.A.: Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B1 - aktualizacja informacji
07/06/19 20:21 BRASTER S.A.: Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B1
baner_SCANER_920X112_10.jpg