Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.13, godz. 19:19
kontakt
BOWIM

Komunikaty

10/08/20 14:38 Bowim: Informacja o wydaniu przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach decyzji o uchyleniu w całości decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach z 31.03.2016 r. nr UKS/2491/W4P/42/3/10/217/025 w sprawie określenia zobowiązania podatkowego Emitenta w podatku VAT za okres od grudnia 2007 r. do kwietnia 2008 r. oraz o umorzeniu postępowania w sprawie.
03/08/20 16:03 Bowim: Korekta: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 r.
31/07/20 12:10 Bowim: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 r.
28/07/20 09:46 Bowim: Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
15/07/20 12:57 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.
29/06/20 10:23 Bowim: Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
15/06/20 15:22 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.
29/05/20 14:46 Bowim: Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
28/05/20 17:24 Bowim: Bowim formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/20 13:01 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2020 r.
15/05/20 14:59 Bowim: Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019
13:02 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.
11/05/20 09:46 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwszy kwartał 2020 r.
30/04/20 10:03 Bowim: Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
22/04/20 14:17 Bowim: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019
baner_SCANER_920X112_10.jpg