Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.13, godz. 16:52
kontakt
BORUTA

Komunikaty

31/07/20 08:45 BORUTA-ZACHEM S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
08:38 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (20/2020) Zmiana treści Statutu Spółki
08:34 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (19/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 lipca 2020 r.
24/07/20 08:53 BORUTA-ZACHEM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5%.
23/07/20 22:18 BORUTA-ZACHEM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - o zmianie sposobu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Boruta - Zachem S.A. (z pośredniego na bezpośredni)
04/07/20 14:55 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (18/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał
09/06/20 19:44 BORUTA-ZACHEM S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
03/06/20 18:36 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (17/2020) Korekta/uzupełnienie (2) Raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Boruta-Zachem S.A. za 2019 rok
02/06/20 16:58 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (16/2020) Korekta/uzupełnienie Raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Boruta-Zachem S.A. za 2019 rok
01/06/20 18:08 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (15/2020) Raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny Boruta-Zachem S.A. za 2019 rok
18/05/20 19:15 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii D i E spółki BORUTA-ZACHEM S.A.
15/05/20 19:46 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (14/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
19:36 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (13/2020) Korekta raportu kwartalnego nr 6/2020 za III kwartał 2019 roku
19:33 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (12/2020) Korekta raportu kwartalnego nr 5/2020 za II kwartał 2019 roku
19:26 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (11/2020) Korekta raportu kwartalnego nr 4/2020 za I kwartał 2019 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg